spolu@protibezpravi.cz

Spolek na ochranu proti nezákonnému zásahu státních orgánů

Jste svědkem nebo obětí porušení zákona ze strany
státních orgánů?

Napište nám o svém problému!

Čím vám můžeme pomoci:

– poskytneme právní radu ve vaší věci,

– pomůžeme s vypracováním podání správnímu orgánu,

– upozorníme na váš případ nadřízený orgán, případně veřejnost,

– podpoříme vás aktivním vystupováním.

Spolek si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí pomoci čí služby v následujících případech:

– osobám (fyzickým i právnickým) důvodně podezřelým z porušení nebo obcházení zákona,

– v případě, že za vaším sporem se státem nebo státním orgánem stojí významný ekonomický zájem nebo snaha (byť i oprávněná) o získání jiné výhody,

– v případě, že ochranou poškozeného zájmu bude ohrožen významný veřejný zájem.

Etický kodex jako součást základních dokumentů spolku je pro všechny členy, zaměstnance a spolupracovníky Spolku závazný. Jeho nedodržování je kvalifikováno jako porušení stanov Spolku.

Napište nám