spolu@protibezpravi.cz

Základní informace o Spolku

Informace o spolku

Název organizace: Spolek na ochranu proti nezákonnému zásahu státních orgánů

IČ: 08511772

Zápis do spolkového rejstříku: oddíl L, vložka 72495 spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze

Sídlo: Praha 10, Vršovická 1525/1C, PSČ 10100

Nejvyšší orgán spolku: Členská schůze
Předseda spolku: Ing. Inna Craft

Číslo transparentního účtu: 2301696522/2010, vedený u Fio banky a.s.
– vyhrazujeme si právo vrátit poskytnutý dar bez uvedení důvodu,
– darovací smlouvu zašleme na vyžádání.

Datová schránka: vabdswp

Kontakty:
Tel.: +420 774 348 483 (místopředseda spolku Vít Svoboda)
email: spolu@protibezpravi.cz
facebook: https://www.facebook.com/protibezpravi

Napište nám